Equipe

13 Gennaio 2017

Lorenzo Spagarino

13 Gennaio 2017

Ilaria Santus

13 Gennaio 2017

Gianna Caiazzo

13 Gennaio 2017

Francesco Tagliente